Achterhoeks coulissenlandschap

Onze veehouderij is een voorbeeld van natuurinclusieve kringlooplandbouw en veehouderij. We dragen bij aan de biodiversiteit, zijn zelfvoorzienend en upcyclen reststromen. We werken aan een kleinschalige veehouderij die ook Eerlijk is: voor een beter milieu en omgeving. Als landschapsarchitect vind ik ook het landschap belangrijk. Alle weides zijn omzoomd met voedselbossen die we in 2017 hebben aangeplant. Hierin staan oude streekrassen die de biodiversiteit verhogen en ons oude Achterhoekse coulissenlandschap versterken. Daarnaast bieden de vruchten en noten niet alleen voer voor de varkens en kippen, maar ook voor allerlei wild, kleine zoogdieren, vogels en insecten. Dit is allemaal te bewonderen via de wandelpaden die eromheen liggen. Je bent van harte welkom! Of neem alvast een kijkje bij de laatste update op onze sociale media kanalen: Facebook, Twitter of Instagram.

Natuurinclusieve kringlooplandbouw en veehouderij
Natuurinclusieve kringlooplandbouw en veehouderij

Energieneutrale veehouderij

Wij werken aan een energieneutraal bedrijf zonder uitstoot. We zijn aardgasvrij, hebben zonnepanelen, een zonneboiler en een warmtepomp. De dieren drinken water uit onze eigen bron. Volgend jaar willen we volledig zelfvoorzienend worden in onze energievoorziening. Alle reststromen halen we dan op met een elektrische bestelbus en de werkplaats verwarmen we met een houtvergasser die we stoken met hout uit ons eigen voedselbos. We hebben hiervoor LEADER-subsidie ontvangen, hiermee ontwikkelt de EU zijn platteland voor een beter milieu

Natuurinclusieve kringlooplandbouw en veehouderij

De mest en urine van de dieren blijft achter in de wei, we hebben geen mestputten. Op deze plek komt de mest precies tot zijn recht: als voeding voor de planten. Het aantal varkens en kippen per hectare is laag, waardoor we de dieren kunnen rouleren over verschillende percelen. Nadat de varkens een wei hebben omgewroet zaaien we de velden in met allerlei soorten als grassen, knollen en stikstofbinders als bonen. De weides worden driekwart van de tijd niet gebruikt voor de varkens en vormen dan een walhalla voor allerlei dieren als reeën, konijnen, muizen, bijen, vlinders en andere insecten. De stallen van de varkens en kippen zijn ook onderkomen voor diverse dieren. In de nok zit een uilenkast, zij profiteren van alle muizen en ratten die op het varkensvoer af komen, net als de torenvalken in de oude eiken. Uiteraard zijn wij blij met hun jachtskills. Onder de dakpannen nestelen zwaluwen die insecten van de poep vangen en de modderpoel gebruiken als bron voor hun bouwwerken. Super natuurinclusief dus!

Natuurinclusieve kringlooplandbouw en veehouderij