VLEES BESTELLEN
WORKSHOP RESERVEREN
AANMELDEN OPEN UUR

Graskalveren

Voor het beste Kalfsvlees

Kalfsvlees van ‘t Overstege

Ons kalfsvlees komt van onze buurman Hendrik van melkvebedrijf ‘t Overstege. Bij ons kun je zijn kalfsvlees bestellen en vice versa. Hendrik heeft ongeveer 60 melkkoeien die elk jaar een kalfje krijgen. De helft hiervan is een stierkalf dat in de huidige melkveehouderij weinig waard is. Regulier kalfsvlees groeit op in een stal, zonder buiten te komen en is vaak jonger en bleker. Het kalfsvlees van Hendrik wordt 8 tot 12 maanden oud en neigt meer naar rundvlees: het is donkerder, meer bite en supermals!

Hendrik en zijn familie houden deze kalveren op hun boerderij en geven ze de ruimte, zowel in de wei als in een mooie ouderwetse potstal, gevuld met stro. Zo krijgen ze veel beweging, wat goed is voor de ontwikkeling van het kalfsvlees en zorgt voor een gezond dier dat geen antibiotica nodig heeft. De kalveren eten gras, voederbieten en graan dat op het eigen bedrijf geteeld wordt, perfect passend in de kringlooplandbouw. Een buurman die dus perfect past bij onze filosofie over eerlijk vlees. Je bent welkom om de boerderij in Halle te bezoeken, op vrijdags en zaterdag is de winkel open.

Potstal voor heerlijk Kalfsvlees

Een potstal is een prachtig ouderwets systeem dat mooie mest oplevert die erg waardevol is wanneer deze op het land wordt gebracht. De zogenaamde ruige mest trekt erg veel insecten aan, die op hun beurt weer vogels aantrekken. Zo wordt de biodiversiteit in de wei vergroot. Daarnaast zorgt een potstal voor minder ammoniak-uitstoot dan een reguliere stal. De toevoeging van stro zorgt in het weiland voor meer organische stof in de bodem. Van deze organische stof leven wormen en insecten in de bodem. Zodoende kan het bodemleven nutriënten uit de mest opnemen en spoelt het niet uit naar het grondwater waar het vervuiling veroorzaakt.

KALFSVLEES BESTELLEN