Beschrijving

Je kent vast die momenten dat je wel even een Opkicker Blend Wilderland Thee kan gebruiken. Bijvoorbeeld ’s ochtends. Of ’s middags. Of ’s avonds. Al drink je het ’s nachts, het maakt ons niet uit, deze blend smaakt altijd goed.

Theesommelier Anne:  Opkicker Blend Wilderland Thee is een lekkere mix van groene kruiden en zoete venkel. Kruidig van smaak.

Ingrediënten: Paardenbloemblad, weegbree, venkel, salie, goudsbloem
Smaakprofiel: Kruidig Zoet
Inhoud: 40 gram

Om de Nederlandse biodiversiteit te verbeteren zullen we ons opnieuw met natuur moeten verbinden. Onszelf en ons landschap verwilderen. Daarom werken wij samen met boeren aan een Wilder Land door (on)kruiden in te zaaien waar we ongelooflijk lekkere thee van maken. Hoe meer (on)kruiden we inzaaien bij boeren, hoe meer bijen, vogels en vlinders terugkeren in Nederland. Geniet van onze unieke blends en verwilder jezelf met een kop (on)kruidenthee die de Nederlandse natuur herstelt. En nu, hup, de natuur in.

 

Wilderland Thee: Hoe het allemaal begon

We zijn ervan overtuigd dat we naar een economie toe moeten waar “herstel” centraal staat. Want we putten de aarde nog steeds uit. Op zoek naar manieren om Nederlandse biodiversiteit te stimuleren, ontdekten wij, Daan van Diepen en Matthijs Westerwoudt, de veelzijdige kansen van thee. De meeste kruidenthee die wij drinken kan je gewoon in Nederland laten groeien. Toch komt bijna alle kruidenthee die in de winkels ligt uit het buitenland, vaak zelfs van buiten Europa. Dus waarom niet in Nederland hier mee aan de slag? Dat scheelt vele kilometers transport, is goed voor onze Nederlandse natuur en levert heerlijke thee op. Win-win-win! Met Wilder Land willen we jou laten zien dat een kwaliteitsproduct en natuurherstel heel goed samengaan. Daar wordt de aarde beter van.

Onze werkwijze

Boeren zijn letterlijk grootgrondbezitters: zij beheren ruim 65% van het Nederlandse grondoppervlak. De biodiversiteit in Nederland verbeteren kan dus alleen als we met boeren samenwerken. Door onze (on)kruiden in te zaaien op de randen van hun akkers en weilanden, creëren we weer kansen voor leven, zoals bijen en vlinders. Zo herstellen we samen met boeren de biodiversiteit in Nederland. De kruiden die we oogsten voor in onze blends zijn puur natuur, dus onze kruiden weten niet wat het is om bespoten te worden met bestrijdingsmiddelen. Een deel van de kruiden die we zaaien oogsten we om er thee van te maken. De rest, minimaal de helft, laten we staan zodat de insecten ervan kunnen blijven genieten. Vervolgens neemt na de bloeiperiode de wind het over en verspreid de zaden over het land. Zo zullen er in het voorjaar daarna op nog meer plekken kruiden op komen. Langzaam aan neemt de natuur het zo weer over. Lekker wild. Met de productie van Nederlandse (on)kruidenthee creëren we een nieuw verdienmodel voor boeren die willen bijdragen aan meer biodiversiteit. Win-win-win-win-win.

Biodiversiteit

Biodiversiteit is ons scoreboard om te zien hoe goed de aarde het doet. Een hoge score betekent niks aan de hand, gaat lekker, het leven tiert weelderig. Denk aan vruchtbare grond, bestuiving van gewassen, gezonde ecosystemen, bescherming tegen extreem weer. Zo winnen we allemaal. Helaas, als we naar het scorebord kijken staan we er op dit moment vrij belabberd voor. De biodiversiteit staat in Nederland onder druk en is in de afgelopen decennia sterk afgenomen. De gevolgen hiervan zijn groot. De media staan er vol mee. De langgerekte weilanden waar koeien en schapen op staan te grazen, zien er vaak mooi strak en groen uit. Maar veel weilanden in ons land zijn er slecht aan toe. Er groeit maar een soort gras, meestal Engels raaigras. Het is op deze weilanden slecht gesteld met de biodiversiteit. Het zijn eerder “groene” woestijnen dan bloemrijke weide met vogels en vlinders, zoals je vroeger vaak zag. Wilder Land werkt samen met boeren om de biodiversiteit te stimuleren. Met het inzaaien van meer inheemse kruiden of (on)kruiden krijgen we steeds meer gezonde weilanden en akkers. De bloemen van deze kruiden trekken zo weer insecten aan die hard nodig zijn voor het bestuiven van gewassen. Deze natuurlijke bestuivers hebben we hard nodig voor onze voedselvoorziening. Kortom: biodiversiteit is van levensbelang voor ons allemaal.