VLEES BESTELLEN
WORKSHOP RESERVEREN
AANMELDEN OPEN UUR

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

maakt eerlijk vlees

Geen Voedselverspilling

Misschien wel het belangrijkste voor een natuurinclusieve kringlooplandbouw: stop voedselverspilling! Enorm veel goed bruikbaar voedsel wordt weggegooid. Simpelweg omdat het een plekje heeft, verkeerd verpakt is of gewoon ‘over’ is en dat is enorm zonde. Ten tijde van WO2 bestonden er ‘spekclubs’ waarbij het verboden was je gft weg te gooien, alles ging naar de varkens. Deze lokale kringloop willen wij weer herstellen. Het voer van de varkens bestaat geheel uit reststromen van supermarkten, bakkerijen, kaasmakerijen en groentezaken in een straal van maximaal 15 kilometer rondom onze boerderij. De reststromen zijn niet-bewerkt-voedsel als groente, fruit, brood en zuivel. Daarbij hebben we geen extra krachtvoer nodig om te zorgen dat de varkens en kippen goed gevuld worden. Daarnaast krijgen de varkens elk najaar noten en eikels, wat zorgt voor een heerlijke smaak! We letten er streng op dat de dieren geen dierlijke producten (swill) krijgen. Dit is wettelijk verboden om kruisbesmetting van dierziekten te voorkomen. Heb  je voer voor de varkens, zoals fruit, brood of groente? Graag! We controleren het eerst even om zeker te weten dat er niets verkeerd tussen zit.

privé workshop
Natuurinclusief kringlooplandbouw voedselbos Achterhoek

Mooier Landschap

De Achterhoek staat bekend om zijn mooie coulissenlandschap. Als landschapsarchitect vind ik het belangrijk dit landschap te versterken. Niet simpel door alleen maar bomen aan te planten, maar deze ook betekenisvolle functies te geven. Alle weides zijn omzoomd met voedselbossen die zorgen voor fruit, noten, schaduw en beschutting voor de varkens en nieuw leefgebied voor flora en fauna. In de bossen staan oude streekrassen die je bijna nergens meer terug vindt. Ze zijn verzameld en worden weer onder de aandacht gebracht door Hennie Rossel en zijn onder meer te vinden op de website met vergeten fruitrassen. Deze singels en solitaire bomen dragen bij aan een mooier en veerkrachtiger landschap. Dit mag je zelf komen bewonderen met de wandelpaden die eromheen liggen.

Meer Natuur

Door de aanleg van de voedselbossen wordt natuurlijk ook de biodiversiteit versterkt. De vruchten en noten bieden niet alleen voer voor de varkens en kippen, maar ook voor allerlei wild, kleine zoogdieren, vogels en insecten. De mest van de varkens en kippen blijft op het land en trekt insecten als torren en vliegen aan: heerlijk voer voor de vogelkuikens. Daarnaast worden de weides driekwart van de tijd niet gebruikt voor het vee en vormen dan een walhalla voor allerlei dieren als reeën, konijnen, muizen, bijen, vlinders en andere insecten. De stallen zijn ook onderkomen voor diverse dieren. In de nok zit een uilenkast, zij profiteren van alle muizen en ratten die op het varkensvoer af komen, net als de torenvalken in de oude eiken. Uiteraard zijn wij blij met hun jachtskills. Onder de dakpannen nestelen zwaluwen die insecten van de poep vangen en de modderpoel gebruiken als bron voor hun bouwwerken. Super natuurinclusieve kringlooplandbouw dus!

Minder UitstooT

De mest en urine van de dieren blijft achter in de wei, we hebben geen mestputten. Op deze plek komt de mest precies tot zijn recht: als voeding voor de planten. Doordat de mest op de grond blijft liggen en de urine in de bodem infiltreert ontstaat er geen ammoniak en stikstof. Teveel van deze stoffen is niet goed voor het milieu. Het aantal varkens en kippen per hectare is laag, waardoor we de dieren kunnen rouleren over verschillende percelen. Nadat de varkens een wei hebben omgewroet zaaien we de velden in met allerlei soorten als grassen, knollen en stikstofbinders als bonen. Zo maken we de cirkel rond en dragen we bij aan circulaire veehouderij oftewel natuurinclusieve kringlooplandbouw.

Minder EnergieverbruiK

Wij werken aan een energieneutraal bedrijf zonder uitstoot. We zijn aardgasvrij, hebben zonnepanelen, een zonneboiler en een warmtepomp. De dieren drinken water uit onze eigen bron. Volgend jaar willen we volledig zelfvoorzienend worden in onze energievoorziening. Alle reststromen halen we dan op met een elektrische bestelbus en de werkplaats verwarmen we met een houtvergasser die we stoken met hout uit ons eigen voedselbos. We hebben hiervoor LEADER-subsidie ontvangen.

Natuurinclusief kringlooplandbouw zonnecollectoren zonneboiler zelfvoorzienend
VLEES BESTELLEN
WORKSHOP RESERVEREN
AANMELDEN OPEN DAG