Winkelmand

Onze Boerderij: lokaal van de boer

We wonen sinds 2017 op een heerlijke plek tussen Mariënvelde en Halle-Heide, langs de Veengoot. Hier ligt een prachtig erf waar onze kinderen, huisdieren, vee en wijzelf alle ruimte hebben en je alles lokaal van de boer kunt krijgen.  Ons doel: nooit meer op vakantie!

Natuurlijk zijn wij ook maar mens en doen we niet alles perfect. Internet, Facebook en Netflix zijn ook hier aanwezig. Onze heerlijke plek willen we graag met meer mensen delen, daarom werken we aan een bed&breakfast voor (werk)vakanties op de boerderij.

Kringlooplandbouw varkensvlees

lokaal van de boer: Keurmerken

Onze boerderij is open voor iedereen. Je kunt een zwigje of kip adopteren. Daarmee volg je het leven op de Goed Gevulde Boerderij en kunnen we beter kennismaken. Wij zijn oprecht benieuwd naar onze klanten, zij zorgen immers voor ons inkomen. Wij werken echt lokaal van de boer! Daarom is er ook het vertrouwen om alle mensen met een adoptiezwig of -kip 24 uur per dag op ons erf toe te laten. Bij het eerste bezoek krijg je uitleg over het reilen en zeilen, wat wel en vooral wat niet kan (bij de Beer in de wei, of nog lijper: bij een zeug met biggetjes in het hok). Daarna functioneer je als onze keurmeester: je kunt altijd het erf oplopen om te kijken hoe het gaat, maximale transparantie dus! Dit is de belangrijkste reden waarom wij geen keurmerk hanteren. Meer info over onze manier van veehouden vind je hier.

Daarnaast zijn er een heel aantal partijen die onze manier van dieren houden toe juichen. Dit zijn onder anderen:

De Goed Gevulde Boerderij Vogelvlucht lokaal van de boer

lokaal van de boer

De Goed Gevulde Boerderij is een natuurinclusieve kringloopboerderij waar diversiteit zorgt voor vitaliteit. Doordat we meerdere bedrijfstakken hebben, zoals dierwaardige veehouderij, duurzame akkerbouw en natuurlijke imkerij kunnen we gebruik maken van onze eigen stromen. Op onze 17 hectare akkers verbouwen we humane gewassen: voedsel voor mensen, zoals bakwaardig graan, oliehoudende gewassen en erwten. Het stro gebruiken we in de stallen en de B-keus gewassen worden veevoer. Uit de omgeving krijgen wij reststromen als groenteschillen, bierbostel en kaaswij retour, waarmee we onze dieren voeren. Dit levert vlees op dat we oa via de webshop verkopen. De mest van de dieren gaat het land op, waar het weer voedsel wordt. Het kringetje rond, alles op zijn plek. 

Onze GoEd GeVulde BoeRderij heeft meerdere pijlers

 

 

DierWaardige Houderij

DuurZame Akkerbouw

naTuurlijke iMkerij

Lokaal van de boer met een gemengd bedrijf

Sinds 2020 is de akkerbouwtak aan ons bedrijf De Goed Gevulde toegevoegd. Heimen heeft altijd al plezier gehad in het verbouwen van graan en bijzondere gewassen voor olie, bier en brood. Lange tijd was dit ‘erbij’, naast de zorgboerderij. Het gemengde agrarische bedrijf dat hij van zijn ouders overnam bevatte onder meer een kleine 20 hectare akkerbouw. Dit werd lange tijd grotendeels verpacht aan een lokale aardappelteler. Een klein areaal werd gebruikt voor de teelt van graan, vooral als rustgewas naast de aardappels, bieten en mais. Intussen groeide de Goed Gevulde, met zijn kippen en varkens. Inge vroeg steeds meer: stro, hooi, graan, bieten: het areaal dat voor de Goed Gevulde dieren werd verbouwd groeide. En daarmee Heimen zijn passie voor duurzame akkerbouw. Hier lees je meer over wat en hoe wij telen.

lokaal van de boer
Huttentut

Kringlooplandbouw op eigen erf

Naast brouw- en bakwaardigwaardig graan geschikt voor humane consumptie komt er bij de graanteelt ook een klein deel B-keus graan vrij. En helaas heel soms mislukt een oogst en is een geheel perceel niet geschikt voor menselijke voeding. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan door een vervelend insect of een schimmel.

Daarnaast hebben de randen van een perceel vaak wat kleinere korrels en meer onkruidzaden. Dit wordt uitgezeefd en is voer voor onze kippen. Die krijg jaarrond B-keus graan bijgevoerd. Daarnaast heeft een kip ook hele korrels nodig om zijn sterke spiermaag, die functioneert als een molensteen en zelfs zandkorrels (schelpengrit!) bevat, goed te kunnen laten functioneren. De varkens krijgen alleen in de koude wintermaanden graan of bonen bijgevoerd, wanneer ze extra power nodig hebben om zichzelf warm te houden.

Op deze manier kun je op je eigen erf je eigen reststromen verwerken. Wanneer je zoiets als akkerbouwer of veehouder met je buurman kunt combineren is dat natuurlijk ook heel erg mooi. De kunst bij kringlooplandbouw is deze cirkel letterlijk zo klein mogelijk te houden en lokaal van de boer echt uit de buurt te laten komen. Ongeveer de helft (in kilo’s) van onze akkerbouwopbrengst en al het geproduceerde vlees wordt verkocht via diverse kanalen, zoals onze eigen webshopeen tiental landwinkels en lokale horeca. Echt lokaal van de boer dus!

varken kopen lokaal van de boer

lokaal van de boer: Kom kijkeN

Wil je zelf aan de slag met jouw eigen bedrijf of boerderij en wil je meer weten over onze verkoop, het houden van vee of het opzetten van je eigen merk? Heimen vertelt je graag meer over onze akkerbouw en Inge neemt je mee rondom het houden van varkens en een webshop.

Wij delen graag onze kennis en ervaring, zodat iedereen een kleinschalige boerderij kan runnen en lokaal van de boer de standaard wordt. Want er kunnen nooit genoeg echte boeren zijn!

aL onze activiteiten