Winkelmand

Kringlooplandbouw

Natuurinclusieve kringlooplandbouw start op het eigen bedrijf. Ons doel is zo min mogelijk input te gebruiken. En dat kan van alles zijn: arbeid, voer, mest, energie… Dit heeft meerdere redenen: minder energieverbruik. minder kosten, minder uitstoot. En vooral meer natuur, meer diversiteit en meer vrijheid. Wij proberen alle kringlopen zoveel mogelijk op ons eigen bedrijf te sluiten en dus alle nutriënten (mest, voer, vlees, eieren, strooisel) zelf te produceren en te consumeren. Uiteraard gaat een deel van de nutriënten via de verkoop van voedsel aan consumenten het bedrijf uit. Dit komt terug in de vorm van reststromen van winkels en verwerkers.

honing open dag

Kringlooplandbouw

We begonnen ooit met varkens die we voerden met reststromen uit de omgeving. Al gauw hadden we een flinke mestvaalt. Dit reden we uit op onze eigen gronden, waar aardappels op werden geteeld. Dit is erg ingrijpend voor de grond: door het rooien van de ondergrondse aardappels (een rooigewas) gaat veel bodemleven kapot. Meer en meer zijn overgegaan op Kringlooplandbouw met graan en andere maaigewassen zoals gras en huttentut. Deze maai je boven de grond af, de wortels blijven zitten en zijn voer voor het bodemleven.

Bij de productie van consumentwaardig graan is soms een deel niet goed genoeg om brood of bier mee te maken. Deze graankorrels zijn perfect voer voor kippen. Voor onze langzaam groeiende varkens is graan veel te luxe, enkel in de winter krijgen ze wat extra, anders worden ze veel te dik. Bijkomend voordeel van graan is het ontstaan van stro (de graanstengel) dit is perfect strooisel voor in de potstal. Waarom lees je onderaan deze pagina.

Op deze manier ontstaat een ouderwets gemengd kringloopbedrijf: gebaseerd op meerdere pijlers, met risicospreiding en met veel minder input.

voedselverspilling

Geen Voedselverspilling

Misschien wel het belangrijkste voor een natuurinclusieve kringlooplandbouw: stop voedselverspilling! Enorm veel goed bruikbaar voedsel wordt weggegooid. Simpelweg omdat het een plekje heeft, verkeerd verpakt is of gewoon ‘over’ is en dat is enorm zonde.

Het voer van de varkens bestaat geheel uit reststromen van supermarkten, bakkerijen, kaasmakerijen en groentezaken in een straal van maximaal 15 kilometer rondom onze boerderij. De reststromen zijn niet-bewerkt-voedsel als groente, fruit, brood, bierbostel en kaaswei. Daarbij hebben we geen extra krachtvoer nodig om te zorgen dat de varkens en kippen goed gevuld worden.

Daarnaast krijgen de varkens elk najaar noten en eikels, wat zorgt voor een heerlijke smaak! We letten er streng op dat de dieren geen dierlijke producten (swill) krijgen. Dit is wettelijk verboden om kruisbesmetting van dierziekten te voorkomen.

Kringlooplandbouw: Mooier Landschap

De Achterhoek staat bekend om zijn mooie coulissenlandschap. Als landschapsarchitect vind ik het belangrijk dit landschap te versterken. Niet simpel door alleen maar bomen aan te planten, maar deze ook betekenisvolle functies te geven. Alle weides zijn omzoomd met voedselbossen die zorgen voor fruit, noten, schaduw en beschutting voor de varkens en nieuw leefgebied voor flora en fauna. In de bossen staan oude streekrassen die je bijna nergens meer terug vindt. Ze zijn verzameld en worden weer onder de aandacht gebracht door Hennie Rossel en zijn onder meer te vinden op de website met vergeten fruitrassen. Deze singels en solitaire bomen dragen bij aan een mooier en veerkrachtiger landschap, onderdeel van Kringlooplandbouw. Dit mag je zelf komen bewonderen met de wandelpaden die eromheen liggen.
brouwgerst
Kringlooplandbouw
Kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw: Meer Natuur

Door de aanleg van de voedselbossen wordt natuurlijk ook de biodiversiteit versterkt. De vruchten en noten bieden niet alleen voer voor de varkens en kippen, maar ook voor allerlei wild, kleine zoogdieren, vogels en insecten. De mest van de varkens en kippen blijft op het land en trekt insecten als torren en vliegen aan: heerlijk voer voor de vogelkuikens. Ook voor hen werkt kringlooplandbouw. Daarnaast worden de weides driekwart van de tijd niet gebruikt voor het vee en vormen dan een walhalla voor allerlei dieren als reeën, konijnen, muizen, bijen, vlinders en andere insecten.

De stallen zijn ook onderkomen voor diverse dieren. In de nok zit een uilenkast, zij profiteren van alle muizen en ratten die op het varkensvoer af komen, net als de torenvalken in de oude eiken. Uiteraard zijn wij blij met hun jachtskills. Onder de dakpannen nestelen zwaluwen die insecten van de poep vangen en de modderpoel gebruiken als bron voor hun bouwwerken. Super natuurinclusieve kringlooplandbouw dus!

Kringlooplandbouw: Minder UitstooT

De mest en urine van de dieren blijft achter in de wei, we hebben geen mestputten. Op deze plek komt de mest precies tot zijn recht: als voeding voor de planten. Doordat de mest op de grond blijft liggen en de urine in de bodem infiltreert ontstaat er geen ammoniak en stikstof. Teveel van deze stoffen is niet goed voor het milieu.

Het aantal varkens en kippen per hectare is laag, waardoor we de dieren kunnen rouleren over verschillende percelen en Kringlooplandbouw maximaal kunnen toepassen. Nadat de varkens een wei hebben omgewroet zaaien we de velden in met allerlei soorten als grassen, knollen en stikstofbinders als bonen. Zo maken we de cirkel rond en dragen we bij aan circulaire veehouderij oftewel natuurinclusieve kringlooplandbouw.

Kringlooplandbouw varkensvlees
Kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw: Minder EnergieverbruiK

Wij werken aan een energieneutraal bedrijf zonder uitstoot. We zijn aardgasvrij, hebben zonnepanelen, een zonneboiler en een warmtepomp. De dieren drinken water uit onze eigen bron. Volgend jaar willen we volledig zelfvoorzienend worden in onze energievoorziening. Alle reststromen halen we dan op met een elektrische bestelbus en de werkplaats verwarmen we met een houtvergasser die we stoken met hout uit ons eigen voedselbos. Omdat we kringlooplandbouw op zoveel fronten toepassen hebben we een LEADER-subsidie ontvangen.